Vlastnosti materiálu

Getacore® dáva architektom a projektantom široké možnosti využitia.

Je vyrábaný z prírodných materiálov a oproti niektorým podobným materiálom s označením umelý kameň, ktoré sú vyrábané na báze polyesterových živíc, nevylučujú žiadne škodliviny.

Materiál dlhodobo odoláva teplotám od -50° do +70°C, čo umožňuje jeho využitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Pri použití v exteriéri treba však mať na pamäti, že zvlášť tmavé dekóry môžu pri dlhšom pôsobení slnečných lúčov zmeniť odtieň vplyvom UV žiarenia.

Getacore® je homogénne prefarbený materiál. Pri jeho spracovávaní je tým zaručená rovnaká farebnosť a štruktúra v celom priereze. Materiál je možné použiť z oboch strán a vďaka neviditeľným spojom je možné kombinovať hrany a lišty horizontálne i vertikálne takmer bez obmedzení. S určitými obmedzeniami treba počítať pri hrubozrnných dekóroch, keď na spojoch môže byť viditeľný rez cez kameninový granulát väčšieho zrna.

Výrobca Westag&Getalit AG zaručuje farebnú stálosť jednotlivých dekórov bez ohľadu na výrobnú šaržu, čo je nezanedbateľnou výhodou oproti iným obdobným produktom. V kombinácii s optimálnou škálou dodávaných rozmerov platní a polotovarov, sa tak znižujú náklady spracovateľa na konkrétnu zákazku vďaka optimálnej výťaži na minimum.

Vďaka špeciálnym technologickým postupom pri výrobe sa vyznačuje  Getacore® oproti obdobným výrobkom aj mimoriadne nízkym koeficientom rozťažnosti (0,05% na 1 m2). Túto vlastnosť ocenia spracovatelia zvlášť pri použití platní na väčších plochách. V prípade použitia materiálu s vyšším stupňom rozťažnosti (väčšinou okolo 1% na 1 m2) sa zvyšuje riziko prasklín spojov.

Getacore® sa opracováva nástrojmi z tvrdokovu, bežne používanými v nábytkárskej výrobe.


 

Upozorňujeme na to, že materiál môže vykazovať drobné škrabance a známky opotrebenia aj pri bežnom používaní. Takéto známky opotrebenia sú vzhľadom na mechanicko- fyzikálne vlastnosti materiálu obzvlášť viditeľné pri lesklých povrchoch, UNI dekóroch a tmavých intenzívnych dekóroch. Preto doporučujeme zvážiť použite takýchto dekórov v priestrorch s vyšším stupňom namáhania, ako napr. kuchyne. Prípadné reklamácie z tohto titulu nemôžu byť uznané.